Vợt cầu lông Yonex Astrox 100ZZ hàng nội địa Nhật Bản

5.200.000  4.600.000 

5.200.000  4.600.000 

 

Yonex Astrox 100ZZ là phiên bản cuối cùng thuộc dòng Astrox. Astrox 100ZZ mang tất cả các tinh hoa công nghệ của dòng Astrox trong mình.

Xóa