Vợt cầu lông Yonex Arcsaber 11 2017 nội địa Nhật Bản

4.350.000 

Vợt cầu lông Yonex Arcsaber 11 mới 2017 hàng nội địa Nhật Bản, bắt đầu được bán ra từ cuối tháng 6/2017