Dịch vụ hàn vợt

Cây vợt của bạn đang đánh không may gặp sự cố. Dịch vụ hàn vợt carbon sẽ giúp bạn khôi phục lại cây vợt. Hàn carbon là công nghệ hàn sẽ giúp cây vợt sau khi hàn không bị lệch nhiều, Mức căng tối đa sẽ tương đương mức căng của cây vợt lúc đầu. Và mối hàn đẹp không quá thô xấu.