Đặt lịch trước giúp anh chị chủ động thời gian, sẽ không cần phải chờ đợi. Hiện tại dịch vụ chưa đi vào hoạt động. PTSHOP.VN sẽ thông báo khi dịch vụ được triển khai