Cước Yonex BG Aerobite Boost nội địa Nhật Bản

220.000 

 

Độ nẩy: 8/10
Độ bền: 7/10
Khả năng tấn công: 7/10
Khả năng phòng thủ: 8/10
Điều khiển/ kiểm soát cầu: 10/10
Đường kính: Dây dọc 0.72mm- Dây ngang 0.61mm